Situering

Het project “Sabayon” (voorheen ‘VRA-project) werd bij de VAD ingediend (en aanvaard) in het kader van een oproep voor projecten m.b.t. “Een geïntegreerde aanpak voor veranderingsresistente probleemdrinkers”.

De indiening gebeurde vanuit ‘Clusteroverleg Alcohol’ binnen ‘Netwerk GGZ PAKT’ en ‘Werkgroep Openbare Geestelijke Gezondheidszorg’ van de stad Gent (bevoegdheid schepen Resul Tapmaz).

Initieel gaven volgende voorzieningen/diensten zich op als partner van Sabayon;

 • PC Dr. Guislain – campus St-Alfons : Opname 3 +  Intensive Casemanagement (ICM)
 • PAAZ Jan Palfijn
 • PAAZ Sint-Lucas
 • PAAZ Maria-Middelares
 • UZ Gent: Casemanagement UPSIE
 • Dienst Outreachend Werken – Stad Gent  (Straathoekwerk Gent)
 • OCMW Gent
 • MOBiL-teams
 • Mobiel Crisis Team
 • Brugteam CAW
 • CGG Eclips : Open-consultwerking