Relevante literatuur


“Waarom blijven we dingen doen die niet werken? Eerste lijn klopt op deur van geestelijke gezondheidszorg.”

Link naar het volledige artikel


In dit artikel d.d. 21-09-2017 beschrijft Nico Bogaerts enkele interviews die werden uitgevoerd binnen het Wijkgezondheidscentrum Ridderbuurt te Leuven. Onder andere volgende thema’s komen hierbij aan bod: het veranderingsproces/traject, participatief werken, zorgcontinuïteit- en garantie, kwaliteit van leven, de cliënt als regisseur, de presentiebenadering & het opstarten van duo-begeleidingen…
Daarnaast vind je in dit artikel ook een aantal videofragmenten met heel wat boeiende getuigenissen en verhalen van cliënten/patiënten/gasten/…

Op het einde van het artikel komt onderstaande paragraaf aan bod, die eigenlijk heel nauw aan sluit bij de visie van het project, namelijk “een andere weg trachten te bieden, in het belang van de cliënt/patiënt/gast en diens omgeving” en niet “meer of beter doen dan wat we reeds jaren doen, namelijk: nog meer gedragsveranderende strategieën hanteren binnen het verslavingsproces”.

“Binnen het wijkgezondheidscentrum hebben we geleerd dat we onze zorg meer moeten afstemmen. Vroeger intervenieerden we te snel. We deden te veel van hetzelfde voor steeds dezelfde groep mensen. De zorg was daarom niet altijd gepast of op maat.”


“The Blue Light Project” (UK) – Een voorbeeld van een good practice die nauw aansluit bij hetgeen dit project voor ogen heeft;


The Blue Light Project is een nationaal initiatief van Alcohol Concern (UK) met als doelstelling het ontwikkelen van alternatieve strategieën en zorgpaden voor behandelingsresistente probleemdrinkers die reeds heel wat schade veroorzaken op maatschappelijke diensten.

In 2013 kreeg Alcohol Concern de oproep van enkele lokale diensten dat er een nood is aan een specifieke aanpak voor veranderingsresistente drinkers. Er werd een projectvoorstel uitgeschreven waarop er vervolgens meer dan 100 lokale voorzieningen werden gecontacteerd met de vraag naar samenwerking en financiering. Deze oproep bracht heel wat reactie teweeg. Om te beginnen gaven 5 organisaties aan bereid te zijn om samen met Alcohol Concern een specifieke aanpak naar deze doelgroep te ontwikkelen. Daarbovenop kregen ze financiële steun van 23 voorzieningen. Met deze steun werd er een literatuur- en kwalitatief onderzoek opgestart naar deze doelgroep en werd er vervolgens een handleiding voor praktijkwerkers uitgewerkt:`Working With Change Resistant Drinkers’ (zie links hieronder).

In navolging van het literatuuronderzoek werden de verzamelde methodieken gebundeld in een handleiding (The Project Manual: “Working With Change Resistant Drinkers”) die een kader en concrete handvatten wil bieden voor professionals die met deze doelgroep aan de slag gaan. Deze handleiding bevat onder andere:

1) Risk Assessment afgestemd op problematische drinkers
2) Harm reduction technieken
3) Advies omtrent voeding en voedingsgewoonten
4) Checklist voor niet-medisch opgeleide hulpverleners omtrent gezondheidsrisico`s
5) Motivationele technieken.

Neuckermans, L., Verstuyf, G. (2015). Innoverend project 2015. Een geïntegreerde aanpak voor veranderingsresistente probleemdrinkers. Opgehaald van V.A.D. : http://www.vad.be/assets/een_gentegreerde_aanpak_voor_verand_eringsresistente_probleemdrinkers-1 

Lees meer op:
https://www.alcoholconcern.org.uk/Handlers/Download.ashx?IDMF=8ec66a11-104f-4f02-aed8-892e23522c14