Home

vad-en-farmaka-delen-hun-expertiseDit project kadert binnen een oproep van de VAD voor pilootprojecten rond “Een geïntegreerde aanpak voor veranderingsresistente probleemdrinkers”.  

De indiening gebeurde vanuit Clusteroverleg Alcohol binnen Netwerk GGZ PAKT en de Werkgroep Openbare Geestelijke Gezondheidszorg van de stad Gent (bevoegdheid schepen Resul Tapmaz).

“Sabayon” staat onder supervisie en financiering van V.A.D. (met als penhouder: CGG Eclips vzw).