Hoe gaan we te werk?

  • De cliënt/patiënt/gast werd over het project geïnformeerd door een hulpverlener, huisarts,…De persoon in kwestie krijgt de nodige tijd en ruimte om vragen te stellen en aan te geven wat hij/zij wil.

  • De cliënt/patiënt/gast is geïnteresseerd. De toeleider legt hem/haar een toestemmingsformulier voor: dit laat hem/haar toe andere betrokken collega’s aan te spreken.
  • Er is een zogenaamde ‘contactsleutel’ ontwikkeld, waarbij de toeleider samen met de Sabayon-cliënt al heel wat zaken kan afstemmen en invullen… De papieren versie kan worden aangevraagd bij een Sabayon-coach, zie het luikje ‘Contact’.preview (4)preview (5)
  • Als de cliënt/patiënt/gast instemt, start “Sabayon”!
  • Samen stellen we zijn/haar dromen en wensen vast. Waar wil hij/zij (meer) aandacht voor in zijn/haar leven? Wat wil hij/zij graag behouden?
  • Deze wensen, vragen en zorgen worden besproken op een van de overlegtafels waar verschillende Gentse zorgpartners aanwezig zijn (Cliëntoverleg Alcohol, AZIS+ of Perspectief (OCMW)). Ook zij houden zich aan deze vooropgestelde doelen en plannen, om samen tot één samenhangend geheel komen, op maat van de hulpvrager.
  • We werken ongeveer 1 jaar, tenzij anders afgesproken. Op elk moment kan het plan worden aangepast/stopgezet.

De cliënt/patiënt/gast ontvangt materiaal om zich te kunnen identificeren met het project. Daartoe behoort o.a. een soort van ‘lidkaart’, waarop de nodige contactgegevens kunnen worden genoteerd van zijn/haar “Sabayon-contactpersonen”. Deze twee Sabayon-contactpersonen zijn het hele jaar het aanspreekpunt of de terugvalfiguren voor de geïncludeerde hulpvrager.

Er werden ook folders ontwikkeld, en dit zowel voor de doelgroep, de betrokken hulpverlening als voor de omgeving/context. Deze kunnen in digitaal formaat worden gedownload (zie “documenten”), maar kunnen evenzeer worden verkregen in papierformaat bij de projectmedewerker.


Daarnaast werden ook stickers met het Sabayon-logo en een sleutelhanger aan de “inclusiemap” toegevoegd.


⇒ Voorzieningen/diensten uit groot-Gent kunnen voor cliëntgebonden ondersteuning en deskundigheidsbevordering terecht bij Sabayon.

kaart